Home » Udyoga Mela

ಉದ್ಯೊಗ ಮೇಳ
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ
05 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಂದು ಆಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ
03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಂದು ಆಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ